press mentions, photo stories & articlesmiharu micha píše vizuální poezii a fejetony. 

V současné době se vyjadřuje zejména fotografií.

S pomocí clony a času si hraje s přítomným okamžikem. 

Napíná ho, kroutí ho.

Experimentuje se clonou, časem a citlivostí záznamu. Fotoaparát jí pomáhá zachytit zkratku skutečnosti ve zlomku vteřiny. 

Miluje práci s neostrostí.

Zajímá jí subjektivní dokumentace každodenních sociálních a kulturních akcí, které pak sdílí v osobních a archivních záznamech.

Její práce se pohybuje na pomezí fotografie, kresby a malby.

Zajímá jí současná kultura, lidé, příroda či města, kde architektura slouží jako kulisa. 

Mapuje pomíjivost současného evropského světa.

Vědomě si užívá proměnlivosti přítomného okamžiku.

Okamžik, který může být začátkem nového příběhu.

Každou nanovteřinu.

miharu micha creates visual poetry and essays.

Currently, she expresses herself mainly through photography.

The camera helps her capture and plays with the present moment. She strains and contorts her camera compositions.

Through her experiments with aperture, camera's sensitivity to light and shutter speed adjustments she is able to see beyond a fraction of a second. She loves working with blur.

She is interested in the subjective documentation of everyday social and cultural events and then sharing those frozen as personal and archival logs. 

Her practice lives on the edge of photography, painting, drawing.  

She portrays people in their wider architectural, urban and/or nature based contexts. 

She continues to map the transient nature of contemporary Europe.

Consciously enjoying the flux that exists within the moment.  

The moment of now which is the potential beginning of a new story. 

Every nanosecond

short biography

miharu micha graduated from Charles University in Prague, (MA in Art Education and Russian language and literature). She also did some courses at Universidad Autonoma in Madrid, Pushkin Institute in Moscow and Kellogg Business School in Evanston. 

She further expanded her academic education and professional training in the areas of photography, non for profit management, museum education, Japanese drawing (sumi-e)  and science of mind and body. She worked for National Gallery in Prague, Art Institute of Chicago, Ewing Public Relations in Prague, Unicredit Bank in Prague and now she is self employed. 

exhibitions, shows & projects

2023 Photo Frome Festival, UK, Intersectional Matters: Invaded Space (group exhibition) 

2023 London Independent Photographers in Espacio Gallery, London, UK, Eco Human Experiment: Water (group exhibition) 

2022-23 American Center U.S. Embassy, Praha, CZ, Frank Gehry Ephemeral (group exhibition) 

2020 Egoist Fashion Gallery, Praha, CZ, Pomíjivost [Transience

2020 Monastery Rajhrad, CZ, Between Woods & Earth (A horror story)

2019 Monastery Rajhrad, CZ, F!Festival [Benedictine

2019 Monastery Rajhrad, CZ, [Tripple transient portrait

2018 ex Mosilana Brno, CZ, F!Festival [Sences

2017 ex Mosilana Brno, CZ, F!Festival [Black and White stories in Toscana

2016 La Fabrika Praha, CZ, fashion stl [Soul Armour

2011 Rock Café Praha, CZ [Regards from the southern hemisphere

send me a message

Using Format