miharu micha píše vizuální poezii. 

V současné době se vyjadřuje zejména fotografií.

S pomocí clony a času si hraje s přítomným okamžikem. 

Napíná ho, kroutí ho.

Experimentuje se clonou, časem a citlivostí záznamu. Fotoaparát jí pomáhá zachytit zkratku skutečnosti ve zlomku vteřiny. 

Miluje práci s neostrostí.

Zajímá jí subjektivní dokumentace každodenních sociálních a kulturních akcí, které pak sdílí v osobních a archivních záznamech.

Její práce se pohybuje na pomezí fotografie, kresby a malby.

Zajímá jí současná kultura, lidé, příroda či města, kde architektura slouží jako kulisa. 

Mapuje pomíjivost současného evropského světa.

Vědomě si užívá proměnlivosti přítomného okamžiku.

Okamžik, který může být začátkem nového příběhu.

Každou nanovteřinu.

miharu micha creates visual poetry.

Currently, she expresses herself mainly through photography.

The camera helps her capture and plays with the present moment. She strains and contorts her camera compositions.

Through her experiments with aperture, camera's sensitivity to light and shutter speed adjustments she is able to see beyond a fraction of a second. She loves working with blur.

She is interested in the subjective documentation of everyday social and cultural events and then sharing those frozen as personal and archival logs. 

Her practice lives on the edge of photography, painting, drawing.  

She portrays people in their wider architectural, urban and/or nature based contexts. 

She continues to map the transient nature of contemporary Europe.

Consciously enjoying the flux that exists within the moment.  

The moment of now which is the potential beginning of a new story. 

Every nanosecond

send me a message

exhibitions, shows & projects

2020 Egoist Fashion Gallery, Praha, CZ, Pomíjivost [Transience

2020 Monastery Rajhrad, CZ, Between Woods & Earth (A horror story)

2019 Monastery Rajhrad, CZ, F!Festival [Benedictine

2019 Monastery Rajhrad, CZ, [Tripple transient portrait

2018 ex Mosilana Brno, CZ, F!Festival [Sences

2017 ex Mosilana Brno, CZ, F!Festival [Black and White stories in Toscana

2016 La Fabrika Praha, CZ, fashion stl [Soul Armour

2011 Rock Café Praha, CZ [Regards from the southern hemisphere

press mentions, photo stories & articlesUsing Format