miharu micha je vizuální umělkyně. 

V současné době se vyjadřuje zejména fotografií.

S pomocí clony a času si hraje s přítomným okamžikem. 

Napíná ho, kroutí ho.

Fotoaparát jí pomáhá zachytit zkratku skutečnosti ve zlomku vteřiny. 

Miluje práci s neostrostí.

Její práce se pohybuje na pomezí subjektivního dokumentu, kresby a malby.

Zajímá jí současná kultura, lidé, příroda či města, kde architektura slouží jako kulisa. 

Mapuje současný evropský svět.

Vědomě si užívá pomíjivosti momentu.

Moment, který může být začátkem nového příběhu.

Každou nanovteřinu.

miharu micha is a visual artist.

Currently, she expresses herself mainly through photography.

With the help of aperture and time, she plays with the present moment. She strains it and contorts it.

The camera helps her capture the shortcut in a fraction of a second. She loves working with blur.

She is interested in subjective documentation of cultural and social events by freezing moments and movements in time. 

On the edge of photography, painting, drawing.  

She captures people in the scene of architecture, cities or nature. 

She maps out the contemporary European world.

Consciously enjoying the transience of the moment.  

The moment which can be the beginning of a new story. 

Every nanosecond.

send me a message

exhibitions, shows & projects

2020 Egoist Fashion Gallery, Praha, CZ, Pomíjivost [Transience

2020 Monastery Rajhrad, CZ, Between Woods & Earth (A horror story)

2019 Monastery Rajhrad, CZ, F!Festival [Benedictine

2019 Monastery Rajhrad, CZ, [Tripple transient portrait

2018 ex Mosilana Brno, CZ, F!Festival [Sences

2017 ex Mosilana Brno, CZ, F!Festival [Black and White stories in Toscana

2016 La Fabrika Praha, CZ, fashion stl [Soul Armour

2011 Rock Café Praha, CZ [Regards from the southern hemisphere

press mentions, photo stories & articlesUsing Format